Ogłoszenia

Zmiana profilu prowadzonej działalności

2018-10-31

Ze względu na zmianę profilu działalności naukowo-badawczej zawieszamy na czas nieokreślony wydawanie kolejnych numerów czasospisma.

Równocześnie zapraszamy do publikowania artykułów w monografiach naukowych pod redakcją dotyczących zagadnień bankowości, pieniądza, gospodarki (wszystkie informację zawarte są na stronie internetowej www.know-press.eu). Liczba punktów za rozdział w monografii pod redakcją wynosi 5.

Z wyrazami szacunku

Redakcja

Przeczytaj więcej na temat Zmiana profilu prowadzonej działalności

"Gospodarka i innowacje" jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące szeroko rozumianej tematyki gospodarczej w kontekście światowym, krajowym i regionalnym.

Czasopismo „Gospodarka i innowacjezostało założone w lutym 2018 roku.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych czy treści odnoszących się do praktycznych aspektów związanych z gospodarką i innowacjami w zmieniającej się rzeczywistości. 

                                 

 Artykuł można zgłosić w następujący sposób:

- wysyłając na adres email redakcji: redakcja@gospodarkaiinnowacje.eu

- poprzez rejestrację (przy pierwszym zgłoszeniu tekstu) i/lub logowanie na stronie internetowej czasopisma